Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Let op: conform de algemene voorwaarden geld de herroepingstermijn van 14 dagen NIET bij coating only producten welke op persoonlijke voorkeuren zijn gebaseerd. 

Is retourneren gratis?

Nee, u dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Retourneren is alleen gratis als het product defect is en/of onder garantie valt.

Hoe retourneer ik mijn bestelling

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te retourneren op de coating only producten na.

Graag uw retouraanvraag vermelden via info@coatedracebearings.com met uw ordernummer en ook de reden waarom u het product wil retourneren.

Wilt u nog een product retourneren van een andere order?

Bel ons voor de mogelijkheden. Afhankelijk van de termijn zou dit mogelijk zijn. Dit verzorgen wij niet standaard.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Als u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres:

Parallelweg 78
7161 AG, Neede
Nederland

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Bedenktermijn

  • De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen en dit hanteren wij ook.
  • Tijdens de bedenktermijn kunt u zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Tijdens deze termijn kunt u de overeenkomst dus ‘ontbinden’ of ‘herroepen’. Ontbinden is niet hetzelfde als retourneren. Het gaat erom dat u binnen de termijn aan ons ondubbelzinnig kenbaar maakt dat u van de aankoop afziet.
  • U kunt niet verplicht worden de retour vooraf aan te melden. U moet er ook voor kunnen kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient u dus de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. Dit is slechts anders als u de retour vooraf aanmeldt.
  • U moet daarnaast de mogelijkheid hebben om de retour wel vooraf aan te melden (bijvoorbeeld door het formulier te mailen/ te bellen / anders). Vanaf het moment dat u het ons heeft laten weten van de koop af te zien, heeft u vanaf dat moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Dus: als u op dag 12 na ontvangst aan ons laat weten van de koop af te zien, heeft u nog 14 dagen om te retourneren vanaf dat moment.
  • Zodra u een mededeling van herroeping ontvangt, bent u verplicht deze ook te bevestigen (per mail).

Het herroepingsformulier

Een melding kan bijvoorbeeld gedaan worden door het invullen en toezenden van het Europees modelformulier voor herroeping. Het Europeesmodelformulier kunt u hier vinden: modelformulier_voor_herroeping.

Waardevermindering bij schade

  • Tijdens de bedenktermijn kunt u de producten beoordelen of u deze wenst te behouden. Als u verder gaat dan nodig is voor deze beoordeling, mogen wij de waardevermindering die daardoor is ontstaan verrekenen met het terug te storten bedrag.
  • Graag terugsturen met originele verpakking als dat redelijkerwijs mogelijk is. Mocht er schade zijn ontstaan aan de verpakking, het product of het product zonder originele verpakking terug gestuurd wordt, bent u als consument aansprakelijk voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan.

Terugbetalingstermijn 

De terugbetaaltermijn is ten alle tijden zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 14 dagen nadat u de herroepingsmededeling heeft ontvangen. Wij betalen het gehele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzend- en betaalkosten) zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

  • Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de aankoop heeft gedaan (Voor zover technisch mogelijk).

Retouradres

Wij verzoeken u eerst een retouraanvraag te vermelden via de mail. Als u kiest om uw order als retour op te sturen, graag altijd uw ordernummer vermelden op het retourlabel.

Uw retour kan naar:

Retour (vul hier uw ordernummer)

Parallelweg 78
7161 AG, Neede
Nederland

Krijg ik de verzendkosten vergoed?

Particulier: Indien u alle producten retourneert krijgt u het volledig aankoopbedrag teruggestort, inclusief verzendkosten.

Bedrijf: Nee, echter gelden er voor bedrijven andere regels. Indien u uw zakelijke order retourneert, verrekenen wij €13,85 verzendkosten per pakket of de andere tarieven geldend naar het buitenland. Ook al heeft u in eerste instantie gratis verzending gekregen, brengen wij deze toch in rekening (€13,85 per pakket ). Dit zijn kosten die wij betaald hebben aan de vervoerder in eerste instantie om uw pakket op te laten sturen. Wij zijn genoodzaakt dit te doen, zodat wij onze prijzen van producten zo laag mogelijk kunnen houden. Wij crediteren nooit de retourkosten.

Wat gebeurt er als ik defecte producten niet retourneer?

Als u kosteloos een of meer vervangende producten van ons toegestuurd heeft gekregen in verband met garantie, en u heeft niet de defecte artikel(en) geretourneerd binnen de 14 dagen retourtermijn (tenzij u anders geïnformeerd ben), zijn wij helaas genoodzaakt om het aankoopbedrag van de product(en) in rekening te brengen. Als u het product voor een of het andere reden niet kan retourneren, graag dit aan onze klantenservice vermelden. Wij zullen uw retourtermijn dan tijdelijk uitstellen.

Vaak gestelde retourvragen 

Heeft u opgegeven dat u uw order wilt retourneren?

Dan vragen wij u vriendelijk deze te retourneren binnen 14 dagen. U krijgt dan het volledige aankoopbedrag gecrediteerd. Echter voor bedrijven zijn wij genoodzaakt de oorspronkelijke verzendkosten van €13,85 per pakket of anders naar het buitenland in rekening te brengen.

Wat zijn de retourkosten?

U dient zelf zorg te dragen voor de retourkosten. U kunt uw bestelling retourneren met een verzender naar keuze. Prijzen voor het retourneren kunnen hierdoor variëren. Mocht u uw gehele bestelling retourneren dan krijgt u het volledige aankoopbedrag gecrediteerd. Echter gelden er voor bedrijven andere regels. Indien u uw zakelijke order terugstuurt, verrekenen wij 13,85 verzendkosten per pakket. Dit zijn kosten die wij betaald hebben aan de vervoerder in eerste instantie om uw pakket op te laten sturen. Wij zijn genoodzaakt dit te doen, zodat wij onze prijzen van producten zo laag mogelijk kunnen houden. Wij crediteren nooit de retourkosten.

Wanneer is retourneren gratis?

Mocht uw bestelling defect zijn aangekomen of heeft u de verkeerde producten ontvangen neem dan contact op met onze klantenservice. U ontvangt van onze klantenservice een FedEx retourlabel waarmee u de defecte of verkeerd geleverde producten kosteloos retour kan sturen. Retourneer defecte of verkeerd geleverde artikelen binnen 14 dagen tenzij anders vermeld, om extra kosten te voorkomen. Deze extra kosten bestaan uit de prijs van het artikel en de retourkosten.

Retourneren van Defecte Producten

Als u het product voor een of het andere reden niet kan retourneren, graag dit aan onze klantenservice vermelden. Wij zullen uw retourtermijn dan tijdelijk uitstellen.

Hoelang duurt het voordat mijn retour is verwerkt?

Vanaf het moment dat wij uw retour hebben ontvangen zullen wij dit zo snel mogelijk verwerken. Wij houden u per e-mail op de hoogte van de status. Wij dienen binnen 14 dagen nadat wij uw herroepingsmededeling hebben ontvangen uw te hebben terugbetaald. Wel mogen wij wachten met terugbetalen tot retourontvangst tenzij u eerder aantoont de producten te hebben opgestuurd. Bij een credit, ontvangt u het geldbedrag binnen 3 werkdagen terug op de rekening waarmee u betaald heeft nadat u de creditfactuur per e-mail ontvangen heeft.

Wat zijn de retourvoorwaarden?

U heeft het recht uw bestelling tot en met 14 dagen na ontvangst zonder opgave te retourneren. U heeft recht op creditering van het aankoopbedrag binnen de retourtermijn. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd worden. Mocht het product of de verpakking beschadigd zijn dan is het nodig om het product te testen. Hierdoor kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

Product ruilen?

Het is niet mogelijk om een product of order om te ruilen. Wij raden u aan om uw volledige order of producten te retourneren naar ons en een nieuwe order te plaatsen en te betalen. De door u geretourneerde order of producten zullen wij op uw rekening terugstorten.

Merk
Cylinders
Motorinhoud